Autorizovaná měření

Autorizovaná měření

Měření slouží pro účely kolaudačních řízení, řešení stížností občanů na nadměrnou hlučnost, nebo např. jako podklad pro akustickou studii.

Provádíme autorizovaná měření hluku ve venkovním prostoru, stavbách pro bydlení a v pracovním prostředí (dle osvědčení o autorizacipřílohy k osvědčení č. K0020101516 určené pro laboratoř Akson – měření a snižování hluku). Měření jsou prováděna na základě zákona č. 258/2000 Sb., nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, metodických návodů pro měření a hodnocení hluku a platných státních norem.

Dále se zabýváme technickým měřením hluku, např. měření hlukových emisí strojů a zařízení, měření neprůzvučnosti budov, ověřovací měření součástí a dílů s deklarovanou hlučností.