O nás

O nás

Společnost Akson, s.r.o. byla založena v říjnu roku 2008 a navázala na dlouholetou činnost svých pracovníků v různých oborech akustiky (měření zvukoabsorpčních vlastností izolačních materiálů v dozvukových komorách, vývoj spektrálního analyzeru, vývoj všesměrového zdroje zvuku včetně uvedení na trh, zkušenosti se snižováním hluku z průmyslových areálů společností ArcelorMittal Ostrava, a.s., Třinecké železárny, a.s., OLMA a.s., atp. ).

Strategií společnosti je komplexní přístup ke snižování hluku. Tento proces zahrnuje vstupní měření hluku, zpracování akustických studií (u větších areálů), fázi projektu a samotné realizace protihlukových opatření (dodávka a montáž). Činnost společnosti je soustředěna především do oblasti průmyslu (hluk ventilátorů, kompresorů, vývěv, čerpadel, motorů, atp.) a technických zařízení budov (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, atp.), kde mají kvalifikovaní pracovníci více než desetileté zkušenosti.

Naší prioritou je přizpůsobení akustických opatření individuálním požadavkům zákazníka, včetně kvalitního provedení, u kterého garantujeme dosažení požadovaného snížení hluku. Po realizaci akustických opatření provádíme ověřovací měření prokazující skutečnou účinnost.