Protihluková opatření

Protihluková opatření

V rámci vstupních měření, akustických studií, nebo nabídek vypracujeme návrh protihlukových opatření, které jsme schopni rozpracovat do podoby projektové dokumentace a následně i zrealizovat.
V oblasti snižování hluku nabízíme protihlukové stěny pro stínění průmyslových technologií, kryty strojů a zařízení, kabiny pro obsluhu, tlumiče hluku pro vzduchotechniku, kouřovody a odfuky, mobilní zástěny pro odstínění hluku z jednotlivých pracovišť, zvukové izolace potrubí, závěsné zvukoabsorbční prvky na strop průmyslových hal, včetně zvukopohltivých obkladů stěn.

Naši prioritou je přizpůsobení akustických opatření individuálním požadavkům zákazníka včetně kvalitního provedení, u kterého garantujeme dosažení požadovaného snížení. Po realizaci akustických opatření provádíme ověřovací měření prokazující skutečnou efektivnost