Průmysl

Průmysl

  • Autorizovaná měření v pracovním prostředí
  • Návrh kategorizace pracovníků (§37 zák. č. 258/2000 Sb., §3 vyhláška č. 432/2003 Sb.)
  • Měření hluku v mimopracovním prostředí – stacionární zdroje hluku (ventilátory, kompresory, chladicí jednotky, klimatizační zařízení, obráběcí stroje, náhradní zdroje, kotle, vyzařující fasády průmyslových hal apod.)
  • Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku dle ČSN EN 3746 a ČSN EN 3744
  • Identifikace a zaměření dominantních zdrojů hluku uvnitř i vně výrobních hal včetně návrhu protihlukových opatření
  • Měření hluku pozadí před započetím stavby provozovny, případně před instalací nového zařízení
  • Měření hluku šířeného vzduchem , vyzařovaného parními turbinami a jinými poháněnými stroji dle ČSN EN 61063
  • Určení zvukové izolace kabin a krytů měřením „in situ“ dle ČSN EN ISO 11957 a ČSN EN ISO 11546-2
  • Měření hluku tlumičů „in situ“ dle ČSN EN ISO 11820 (vložný útlum/přenosový útlum)
  • Určení vložného útlumu „in situ“ venkovních protihlukových clon všech typů dle ČSN ISO 10847