Stavby a interiér

Stavby a interiér

  • Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách dle ČSN EN ISO 16283-1
  • Měření neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách dle ČSN EN ISO 16283-3, kontrola zvukové izolace oken
  • Měření doby dozvuku víceúčelových sálů, učeben hudební výchovy, učeben orchestrální hry hudebních škol, rozhlasových a TV studií, přednáškových sálů a dalších prostor dle ČSN EN 3382