Akson
Akson
Akson
Akson

Snižování hluku v průmyslu, stavební a prostorová akustika, ozvučovací systémy sálů

Komplexní akustický servis

Snižování hluku v průmyslu, protihluková opatření

Projekt, dodávka a montáž protihlukových opatření - tlumiče hluku, akustické kryty a kapotáže strojů, kabiny pro obsluhu, protihlukové stěny, pružné ukládání strojů (vibroizolace). Součástí je ověřovací měření prokazující skutečný útlum.

Akustika v interiéru, ozvučovací systémy

Zvuková izolace místností a prostor, optimalizace poslechových podmínek, návrh a dodávka ozvučovacích systémů pro sály, realizace akustických opatření - zvukoizolační předstěny a podhledy, vibroizolace, zvukoabsorpční a rozptylující panely.

Autorizované měření hluku

Provádíme autorizovaná i technická měření hluku ze stacionárních zdrojů a dopravy, hygienické měření hluku na pracovištích, měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a měření doby dozvuku.

Hlukové
studie

Zpracování hlukových studií pro územní, stavební či kolaudační řízení, EIA, IPPC - hluk z dopravy, průmyslových a komerčních areálů, včetně návrhu protihlukových opatření.

Reference

Jsme rádi, že jsme mohli pracovat na mnoha zajímavých projektech pro naše klienty. Tady je ukázka několika z nich.

Akson
Akson
Akson
Akson
Akson
Akson
Akson
Akson
Akson
Akson