Návrhy a realizace protihlukových úprav

Projekt, dodávka a montáž průmyslových opatření - tlumiče hluku, akustické kryty a kapotáže strojů, kabiny pro obsluhu a protihlukové stěny. Součástí je ověřovací měření prokazující skutečný útlum.

Autorizovaná měření hluku

Provádíme autorizovaná i technická měření hluku ze stacionárních zdrojů a dopravy, hygienické měření hluku na pracovištích, měření vzduchové neprůzvučnosti a doby dozvuku.

Hlukové studie

Zpracování hlukových studií pro územní, stavební či kolaudační řízení, EIA, IPPC - hluk z dopravy, průmyslových a komerčních areálů, včetně návrhu protihlukových opatření.