Akson

Naše služby

Konzultace, měření hluku, akustické studie, projekce, výroba, dodávka a montáž protihlukových opatření, garance… Komplexní akustický servis.

Strategií společnosti je komplexní přístup v oblasti akustiky. Tento proces zahrnuje vstupní měření akustických veličin, zpracování akustických studií, fázi projekce, výrobu a samotnou realizaci akustických opatření (dodávka a montáž). Činnost společnosti je soustředěna do dvou oblastí – průmyslová a interiérová akustika. V průmyslu se jedná především o snižování hluku z technologií a zařízení (ventilátory, kompresory, vývěvy, čerpadla, motory, atp.). V interiérové akustice je nejčastěji řešena zvuková izolace mezi jednotlivými prostory, optimalizace poslechových podmínek v sálech a místnostech, včetně návrhu ozvučovacích systémů.

Naší prioritou je přizpůsobení akustických opatření individuálním požadavkům zákazníka, včetně kvalitního provedení, u kterého garantujeme dosažení požadovaných parametrů. Po realizaci akustických opatření provádíme ověřovací měření prokazující skutečnou účinnost.