Akson

Hlukové studie

Hlukové studie požadované stavebním úřadem nebo hygienickou stanicí, měření a výpočty hluku, návrh protihlukových opatření

Hlukové studie vyžadují hygienické stanice nebo stavební úřady jako podklad pro rozhodování při územním nebo stavebním řízení, podklad k žádosti o vydání integrovaného povolení, EIA, atp. Zpracováváme hlukové studie silniční a železniční dopravy, průmyslových areálů a studie staveb a interiéru (šíření hluku mezi místnostmi v rámci jednoho objektu, šíření hluku z vnitřních prostor objektu přes fasádu směrem k chráněným místům, šíření hluku z venku přes fasádu do chráněného vnitřního prostoru objektu, výpočty doby dozvuku v interiéru).

Jak se šíří hluk do okolí a jak je ovlivňuje? Hlukové studie zachycují vliv hluku ze stávajících a projektovaných staveb na nejbližší chráněná místa – obytná zástavba, zdravotnická zařízení, školy a školky, atp. Vypočtené hlukové parametry jsou porovnány s přípustnými hygienickými limity a v případě potřeby jsou navržena odpovídající akustická opatření. Protihluková opatření jsme schopni jak navrhnout, tak i zrealizovat. V oblasti průmyslu nabízíme tlumiče hluku, protihlukové stěny, kabiny, kryty a akustická vrata. V oblasti akustiky budov nabízíme zvukoizolační předstěny a podhledy, vibroizolace, zvukopohltivé stropní a stěnové panely, rozptylující prvky, kmitající panely a rezonátory.

K modelování šíření hluku v exteriéru a interiéru využíváme sofistikované programy CadnaA, LimA, Hluk+, CadnaR, EASE.