Akson

Výpočty šíření zvuku

Počítačové simulace šíření zvuku v exteriéru a interiéru

V případech, kdy není zapotřebí vypracování komplexní hlukové nebo akustické studie, nabízíme také samostatné výpočty šíření zvuku v exteriéru a interiéru. Výsledky z počítačových simulací uvádíme formou akustických posouzení, odborných stanovisek a technických zpráv.

  • Výpočty šíření hluku z definovaných zdrojů ve venkovním prostředí, program CadnaA, LimA, Hluk+
  • Výpočty šíření hluku z definovaných zdrojů v interiéru (průmyslové haly, kanceláře atp.), program CadnaR
  • Výpočty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí, program INSUL
  • Výpočty doby dozvuku, srozumitelnosti a dalších akustických parametrů uvnitř sálů a místností, program CadnaR a EASE
  • Výpočet šíření zvuku (pokrytí prostoru) z navrženého ozvučovacího systému, program EASE