Akson

Snižování hluku v průmyslu, protihluková opatření

Snižování hluku v průmyslu - návrh, projekt, dodávka a montáž protihlukových opatření

Hluk dokážeme nejen změřit a vypočítat, ale také snížit.

V rámci vstupních měření, akustických studií, nebo nabídek vypracujeme návrh protihlukových opatření, které jsme schopni rozpracovat do podoby projektové dokumentace a následně i zrealizovat. V oblasti snižování hluku nabízíme protihlukové stěny pro stínění průmyslových technologií, kryty strojů a zařízení, kabiny pro obsluhu, tlumiče hluku pro vzduchotechniku, kouřovody a odfuky, mobilní zástěny pro odstínění hluku z jednotlivých pracovišť, zvukové izolace potrubí, závěsné zvukoabsorbční prvky na strop průmyslových hal, zvukopohltivé obklady stěn a pružné ukládání strojů (vibroizolace).

Naši prioritou je přizpůsobení akustických opatření individuálním požadavkům zákazníka, včetně kvalitního provedení, u kterého garantujeme dosažení požadovaného snížení. Po realizaci akustických opatření provádíme ověřovací měření prokazující skutečný útlum hluku.

Naše firma působí v oboru již více než 15 let a má zkušenosti s odhlučněním v areálech Elektrárna Chvaletice, a.s., Liberty Ostrava, a.s., Třinecké železárny, a.s., Cement Hranice, a.s., teplárna Trmice, EUROVIA Kamenolomy, a.s., SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., MORA MORAVIA, s.r.o., atp.

Při návrhu protihlukových opatření využíváme aplikace pro výpočty přenosu tepla a proudění ve vzduchotechnických kanálech, pevnostní analýzu, statické výpočty a další nezbytné výpočty, které jsou zapotřebí pro správnou funkci navrhovaného protihlukového opatření - např. u větraných akustických krytů je zapotřebí znát tlakové ztráty na trase proudění vzduchu, předpokládaný obraz proudění, včetně ztrátového odváděného tepla z krytu.

Nabízená protihluková opatření