Akson

Odhlučnění interiéru

Zvuková izolace místností a prostor, nenechte se rušit doma nebo při práci.

Požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost stavebních konstrukcí jsou stanoveny v ČSN 730532. V praxi jsou novostavby projektovány na hranici požadovaných hodnot stanovených normou, což v některých případech nezajišťuje dostatečné soukromí. Často dochází i k přenosu vibrací od technického vybavení budov (tepelná čerpadla, vzduchotechnika, klimatizace, kotle, včetně potrubí uložených ve stavebních konstrukcích) do stavebních konstrukcí, které se následně šíří do chráněných obytných prostor, kde jsou vnímány jako nežádoucí hluk. Zajištění akustické pohody v pracovním nebo domácím prostředí je důležité pro zdraví a plnohodnotné bydlení. V rámci odhlučnění interiéru jsme schopni navrhnout řešení, včetně jeho realizace na klíč.

Hluk ze sousedních bytů

Ruší Vás hlasové projevy sousedů? Slyšíte dupání v patře nad Vámi? Potřebujete klid na práci nebo spánek? Navrhneme vhodné řešení formou akustických předstěn, podhledů a plovoucích podlah.

Hluk v kancelářích

V případě většího počtu lidí v kanceláři mohou být obtěžující telefonní hovory nebo hlasité konzultace kolegů. Navrhneme řešení formou zvukopohltivých podhledů, předstěn a paravánů, případně samostatných izolovaných prostor určených k telefonním hovorům. Jsme schopni vyřešit prostorovou akustiku zasedacích místností, včetně zvukové izolace od sousedních prostor.

Hluk ve školách a školkách

Ve třídách nebo místnostech, kde je větší koncentrace lidí, je zapotřebí dodržet optimální dobu dozvuku, resp. potlačit nežádoucí odrazy zvuku, které způsobují vysoké hladiny akustického tlaku v prostoru a dále snižují srozumitelnost. Řešením je instalace zvukoabsorpčních prvků - akustické podhledy, předstěny, závěsná tělesa, které sníží dobu dozvuku prostoru.

Hluk z technického zařízení budov

Technická zařízení umístěná v kotelnách a strojovnách budov jsou nejčastějšími zdroji hluku a vibrací. Jedná se o vzduchotechnické a chladicí jednotky, tepelná čerpadla, kotle, výtahy apod. Ve většině případů je zapotřebí vyjma akustického zesílení konstrukcí řešit i pružné uložení strojů a zařízení. Pomůžeme Vám najít vhodné řešení pomocí akustických předstěn a podhledů, včetně pružného uložení strojů na pružinové nebo pryžové izolátory (Isotop, Gerb, Farrat, Istako), případně formou celoplošného uložení podlahy na vibroizolaci (Sylomer, Sylodyn, Regupol).

Nahrávací studia, domácí kina

Při projektu těchto specifických prostor je zapotřebí vyřešit jak prostorovou akustiku, tak zvukovou izolaci od sousedních prostor. V rámci prostorové akustiky je navrhnuta skladba zvukoabsorpčních a odrazivých materiálů pro dosažení optimální doby dozvuku a rovnoměrnosti rozložení zvukového pole, které zajišťují dobré podmínky pro poslech hudby, nahrávání nástrojů a zpěvu. V rámci zvukové izolace prostor je u nahrávacího studia nejčastěji řešena tzv. „místnost v místnosti“, kde je stavební konstrukce nahrávacího studia pružně uložena vůči původní stavební konstrukci domu. Jedná se tedy o vytvoření nové plovoucí podlahy, na které jsou vystavěny stěny a strop obvykle ze sádrovláknitých desek, Cetris desek apod.

Nabízené služby

  • Řešení problémů hluku v obytných prostorech – zvýšení zvukové izolace vzájemně mezi byty (pokoji), prověření akustické kvality oken i celých fasád vzhledem k venkovnímu hluku, odhlučnění technických zařízení budov. Vstupní měření, návrh a realizace odhlučnění.
  • Návrhy odhlučnění kanceláří, řešení akustiky v zasedacích místnostech.
  • Měření doby dozvuku, návrhy prostorové akustiky kin, divadel, koncertních hal, nahrávacích studií, prostor ve školách a školkách.
  • Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách (vnitřních dělících konstrukcí - příček a stropů) ČSN EN ISO 16283-1.
  • Měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí v budovách (ve vertikálním i horizontálním směru) dle ČSN EN ISO 16283-2.
  • Měření neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách dle ČSN EN ISO 16283-3.
  • Návrhy a realizace akustického zesílení stavebních konstrukcí.
  • Posouzení navržených stavebních konstrukcí objektu vzhledem k požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532.
  • Výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí v programu INSUL.