Akson

O nás

Společnost Akson, s.r.o. byla založena v říjnu roku 2008 a navázala na dlouholetou činnost svých pracovníků v různých oborech akustiky.

Činnost společnosti byla zpočátku soustředěna do oblasti průmyslu, kde jsme se zabývali návrhem a realizací tlumičů hluku, akustických kabin, včetně krytů a protihlukových stěn. Velká část projektů spočívala v adaptaci protihlukového opatření na stávající zařízení, kde byly zohledněny individuální požadavky zákazníka. Zakázky byly ve většině případů komplexní a vyjma akustiky vyžadovaly hydrodynamické a termodynamické výpočty (odvod tepla z kabin a krytů, výpočty tlakových ztrát při proudění atp.), pevnostní analýzu a statické výpočty. Za dobu působení jsme řešili návrhy a realizaci protihlukových opatření v řadě průmyslových areálů, např. Elektrárna Chvaletice, a.s., Liberty Ostrava, a.s., Třinecké železárny, a.s., Cement Hranice, a.s., ČEZ, a. s. - Teplárna Trmice, EUROVIA Kamenolomy, a.s., SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., MORA MORAVIA, s.r.o.

V roce 2021 jsme rozšířili náš tým o další kolegy a doplnili naše služby o interiérovou akustiku. Zde se věnujeme zvukové izolaci místností a prostor, optimalizaci poslechových podmínek v uzavřeném prostoru a ozvučení sálů, od měření, přes návrhy řešení, až po dodávky a montáže akustických opatření. Většina našich pracovníků jsou hudebníci a prostorová akustika, včetně ozvučení, je současně jejich koníčkem.

Naší prioritou je přizpůsobení akustických opatření individuálním požadavkům zákazníka, včetně kvalitního provedení, u kterého garantujeme dosažení požadovaných parametrů. Po realizaci akustických opatření provádíme ověřovací měření prokazující skutečnou účinnost.