Akson

Prostorová akustika

Optimalizace poslechových podmínek a návrh zvukových systémů

Prostorová akustika hodnotí šíření zvuku v uzavřených prostorech. Sledování parametrů prostorové akustiky je důležité zejména v místnostech sloužících pro přednes mluveného slova a hudby, v místnostech sloužících pro záznam zvukového signálu a v dalších vybraných prostorech, kde je důležité zajištění dostatečné srozumitelnosti řeči.

Základním parametrem prostorové akustiky je doba dozvuku, dále potom srozumitelnost, rovnoměrnost rozložení zvukové energie, hluk pozadí apod. Navrhujeme a realizujeme akustické úpravy v divadelních a koncertních sálech, nahrávacích studiích, školních učebnách a posluchárnách, tělocvičnách, sportovních halách, domácích kinech a kancelářích.

Nabízíme jak měření a výpočty, tak dodávku a montáž konkrétních akustických opatření – akustické omítky, stropní a stěnové akustické panely, rozptylující prvky, kmitající panely, rezonátory a volně zavěšená akustická tělesa. Pracujeme se všemi materiály dostupnými na trhu, řešení přizpůsobujeme požadavkům zákazníka. Na základě akustických možností řešeného prostoru zajišťujeme komplexní návrh a realizaci zvukových systémů (PA).

Nabízené služby

  • měření doby dozvuku dle ČSN EN ISO 3382-1,2
  • měření hluku pozadí
  • návrh řešení prostorové akustiky - výpočet doby dozvuku a dalších parametrů pomocí programu CadnaR, EASE a ZORBA.
  • dodávka a montáž zvukoabsorpčních a difúzních prvků
  • návrh a realizace ozvučovacích systémů (PA)