Akson

Hluk ve stavbách

Měření a výpočty zvukové izolace stavebních konstrukcí budov, optimalizace poslechových podmínek, návrhy ozvučovacích systémů

 • Identifikace akusticky slabých míst, návrh akustického zesílení formou zvukoizolačních předstěn a podhledů, návrhy kročejové izolace podlah, návrhy vibroizolace celých místností, pružné uložení technických zařízení budov.
 • Optimalizace poslechových podmínek v divadelních a koncertních sálech, školních učebnách a posluchárnách, nahrávacích studiích apod. Návrhy a dodávka zvukoabsorpčních a difúzních prvků.
 • Měření a výpočty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti – program INSUL
 • Měření a výpočty doby dozvuku v interiéru – program CadnaR a EASE

Požadavky na podklady pro studii – stavební akustika

 • Výkresová dokumentace budovy, resp. předmětných prostor
 • Uvedení materiálové skladby stávajících nebo projektovaných stěn, stropů a podlah výtahových šachet, atp.
 • Zákres vedení inženýrských sítí a TZB v budově, způsob kotvení vodovodního a kanalizačního potrubí, potrubí pro stlačený vzduch, chladivo klimatizace, atp.
 • Dokument vyžadující posouzení hluku v interiéru (obvykle stanovisko hygienické služby nebo stavebního úřadu)

Požadavky na podklady pro studii – prostorová akustika

 • Výkresová dokumentace předmětných prostor
 • Plánované využití prostor (optimalizace doby dozvuku pro hlavní činnost)
 • Požadavky na funkčnost a materiálové složení akustických konstrukcí a prvků
 • Požadavky na vybavenost ozvučovacího systému (PA)