Akson

Protihlukové stěny

Nabízíme řadu akustických sendvičových panelů, od zvukoizolačních po zvukopohltivé.

Panely jsou ve standardním provedení zhotoveny z plného plechu (ochrana pozinkováním, nátěrem, práškovým lakováním v barvě dle vzorníku RAL), který může být pro zvýšení neprůzvučnosti opatřen antivibrační fólií, případně antivibračním nátěrem, a dále z minerální výplně a perforovaného plechu.

Panely jsou určeny pro montáž do připravených HEA/HEB nosných profilů. Panely standardně vyráběné ve výškách 1000 mm a 500 mm lze skládat na sebe a vytvořit tak požadovanou výšku stěny. Návrh nosné ocelové konstrukce podléhá statickému výpočtu a liší se podle velikosti a umístění PHS.

Pomůžeme Vám vybrat vhodný typ protihlukové stěny včetně optimalizace tvaru, délky, výšky a akustických vlastností (zvuková pohltivost a neprůzvučnost). Útlum vlivem stínění PHS je závislý na velikosti a spektru zvuku zdroje, jeho umístění nad zemí, vzdálenosti a orientaci odrazných ploch v okolí zdroje, vzdálenosti chráněných míst, atp.

Jedná se tedy o komplexní problém, který je často řešen s využitím počítačového modelování akustické situace (software LimA, CadnaA, Hluk+).

U námi navržených protihlukových stěn garantujeme dosažený vložný útlum.

Provádíme ověřovací měření stínícího účinku protihlukových stěn - měření vloženého útlumu dle ČSN ISO 10847.