who sells the best https://www.luxuryreplicawatch.to hosts the entire ethnic heritage with regards to sleep.who sells the best replica hublot hosts the entire ethnic heritage with regards to sleep.luxury https://replicapatekphilippe.ru accessories massive fundamentals.these geneva point was first approved via best swiss audemarspiguetwatches.to.cheap www.vapeshop.me shows the complete individuality and also amazing design.elegant alexandermcqueenreplica.ru usa is more attractive.higher quality valentinoreplica.ru valentino replica is the best gift to give each other.https://www.bvlgarireplica.ru would be the hottest and also the newest style within our online website.

Průmysl :: Akson.cz

Průmysl

Průmysl

  • Autorizovaná měření v pracovním prostředí
  • Návrh kategorizace pracovníků (§37 zák. č. 258/2000 Sb., §3 vyhláška č. 432/2003 Sb.)
  • Měření hluku v mimopracovním prostředí – stacionární zdroje hluku (ventilátory, kompresory, chladicí jednotky, klimatizační zařízení, obráběcí stroje, náhradní zdroje, kotle, vyzařující fasády průmyslových hal apod.)
  • Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku dle ČSN EN 3746 a ČSN EN 3744
  • Identifikace a zaměření dominantních zdrojů hluku uvnitř i vně výrobních hal včetně návrhu protihlukových opatření
  • Měření hluku pozadí před započetím stavby provozovny, případně před instalací nového zařízení
  • Měření hluku šířeného vzduchem , vyzařovaného parními turbinami a jinými poháněnými stroji dle ČSN EN 61063
  • Určení zvukové izolace kabin a krytů měřením „in situ“ dle ČSN EN ISO 11957 a ČSN EN ISO 11546-2
  • Měření hluku tlumičů „in situ“ dle ČSN EN ISO 11820 (vložný útlum/přenosový útlum)
  • Určení vložného útlumu „in situ“ venkovních protihlukových clon všech typů dle ČSN ISO 10847