Akson

Speciální měření

Měření hlukové emise strojů a technologií

  • Typové zkoušky ventilátorů – určení hladin akustického výkonu vyzařovaného ze sání nebo výtlaku do volného prostoru, určení hladiny akustického výkonu nebo měření hladiny akustického tlaku tělesa ventilátoru (elektromotor a spirální skříň), návrh tlumičů hluku do potrubí včetně ověření efektu tlumiče – vložný útlum
  • Měření hladiny akustického výkonu pro katalogový list a značku výrobku dle Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (stroje na zhutňování, kompresory, sbíjecí kladiva, dozery, dampry, rýpadla, nakladače, sekačky na trávu, pojízdné jeřáby, svařovací generátory apod.)
  • Ověřovací měření součástí a dílů s deklarovanou hlučností – identifikace vad (např. ventily, hořáky kotlů)
  • Řešení problémů hluku při sportovních, kulturních, reklamních akcích – krátkodobé i dlouhodobé monitorování hlučnosti, optimalizace nastavení aparatury vzhledem k hygienickému limitu