Akson

Vzhledem k tomu, že v praxi dochází k šíření zvuku bočními přenosovými cestami (šíření přes navazující přilehlé konstrukce), zbývá při požadavku na vysoký zvukoizolační útlum jediné řešení - vybudování tzv. „místnosti v místnosti“. Jedná se o instalaci nové plovoucí podlahy, která je pružně uložena vůči stávající a vybudování další místnosti na této izolované podlaze. Tímto způsobem, kde je potlačeno šíření vibrací z původních konstrukcí budovy do nových stavebních konstrukcí (potlačení vyzařovaného strukturálního hluku), lze docílit dodatečný útlum více než 20 dB. Nejčastěji je tzv. „místnost v místnosti“ realizována např. u velínů, kde jsou pracovníci akusticky izolováni od hluku výrobních technologií, dále u nahrávacích studií, kde je zapotřebí při procesu snímání hlasu nebo nástrojů, včetně zpracování zvuku, nízká úroveň hluku pozadí, nebo i v odpočinkových místnostech bytů, kde je požadavek na absenci sousedského hluku. Realizaci tzv. „místnosti v místnosti“ provádíme vždy na míru dle požadavku zákazníka, s ohledem na dispoziční možnosti a možnost přitížení stávající konstrukci (posouzení statiky). Před a po realizaci stavby provádíme ověřovací měření zvukové izolace prostoru prokazující skutečný dosažený útlum.