Akson

Stavební akustika

Zvuková izolace místností a prostor

Cílem stavební akustiky je odstranit vzájemné rušení mezi jednotlivými prostory. Provádíme měření a posouzení zvukové izolace dělicích konstrukcí, obvodových plášťů budov, včetně návrhu a realizace jejich akustického zesílení. V rámci stavební akustiky se zabýváme měřením a výpočty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a měřením hluku pozadí v interiéru. Nabízíme jak měření a výpočty, tak i realizaci konkrétních opatření – instalace akustických podhledů, zvukoizolačních předstěn, vibroizolace podlah nebo vytvoření místnosti v místnosti v případě požadavku vyššího útlumu.

Nabízené služby

  • Řešení problémů hluku v obytných prostorech – kontrola zvukové izolace vzájemně mezi byty (pokoji), prověření akustické kvality oken i celých fasád vzhledem k venkovnímu hluku, kontrola dodržení hygienických limitů pro šíření hluku ze stacionárních zdrojů hluku uvnitř i vně budovy (výtah, kotelna, klimatizace, chlazení, atd.).
  • Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách (vnitřních dělících konstrukcí - příček a stropů) ČSN EN ISO 16283-1
  • Měření kročejové neprůzvučnosti stropních konstrukcí v budovách (ve vertikálním i horizontálním směru) dle ČSN EN ISO 16283-2.
  • Měření neprůzvučnosti obvodových plášťů a jejich částí na budovách dle ČSN EN ISO 16283-3
  • Návrhy a realizace akustického zesílení stavebních konstrukcí
  • Posouzení navržených stavebních konstrukcí objektu vzhledem k požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532.
  • Výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí pomocí programu INSUL