Akson

Zvukoizolační předstěny a podhledy

Nabízíme akustické zesílení stavebních konstrukcí formou sádrokartonových a sádrovláknitých desek uložených bezkontaktně nebo pružně vůči stávající exponované konstrukci (stěna, strop). Desky jsou nejčastěji odsazeny od stávající konstrukce 50 až 100 mm, v případě dostatečného prostoru i 150 mm, ve vzduchové dutině je umístěn zvukoabsorpční materiál. Kotvení pomocných ocelových profilů do stávající konstrukce budovy je prováděno přes vibroizolaci. Před každou realizací je zapotřebí zjistit míru vyzařování hluku bočními (2, 3 a 4 na obr. níže) a vedlejšími cestami z důvodu posouzení účinnosti navrženého řešení. Přenosem zvuku bočními cestami rozumíme přenos, který se neuskutečňuje přímo dělicím prvkem mezi dvěma prostory, ale částmi stavby, které s tímto prvkem sousedí (boční stěny, podlaha, strop). Zvuková izolace mezi dvěma prostory je tedy o tento vliv nižší. Přenosem zvuku vedlejšími cestami rozumíme přenos zvuku mezi dvěma prostory, který se neuskutečňuje dělicím prvkem, ale vedlejšími cestami, jako jsou podhledy, vzduchotechnické kanály, montážní otvory či netěsnosti. Přenos vedlejšími cestami je částí přenosu bočními cestami. V případě velkého podílu šíření zvuku bočními cestami je zapotřebí zvážit akustickou izolaci přilehlých stavebních konstrukcí, nebo situaci řešit tzv. místností v místnosti. Akustické zesílení stavebních konstrukcí provádíme na míru dle požadavku zákazníka (útlum, dispoziční možnosti, …) a s ohledem na přenos hluku bočními a vedlejšími cestami. Před a po realizaci provádíme ověřovací měření vzduchové neprůzvučnosti prokazující skutečný dosažený útlum.

Zvukoizolace